Hlavní obrázek stránky

„Průmyslový den“ zaměřený na vojenské zdravotnictví pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR (Sekce průmyslové spolupráce)

Cílem akce je nastolit pravidelné setkávání zástupců českých firem se zástupci AČR, zvýšit povědomí o inovacích v českém průmyslu, získávat zpětnou vazbu o potřebách české armády a tím zvyšovat samostatnost a českého státu v oblasti bezpečnosti a vojenského zdravotnictví.

Termín: 15. 6. 2023
Místo: Akademie EGO Zlín, spol. s r.o.
Adresa: K Farmě, 763 14 Štípa, 49°16'01.6"N 17°43'59.4"E

PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ Průmyslový den 15. 6. 2023

Obrázek projektu

Program:


9:30 – 9:45 hod      zahájení, přivítání účastníků – RNDr. Jiří Hynek, AOBP, Ing. Jana Vykoukalová, AVDZP, Ing. Pavel Kostka, EGO Zlín
9:45 – 11:30 hod.   vystoupení zástupců AČR a MO ČR vedených brig. generálem MUDr. Zoltánem Bubeníkem k doporučeným oblastem spolupráce s českou průmyslovou sférou:

 • sterilizace v polních podmínkách (dodržení sterilizačních standardů vs.mobilita sterilizačního zařízení), vhodné jednorázové nástroje do polníchpodmínek;
 • problematika likvidace infekčního odpadu;
 • inhalační anestezie v poli pomocí přídavného zařízení ke standardnímulůžkovému plicnímu ventilátoru;
 • zdravotnické stany, klimatizace, topení;
 • UPS pro zdravotnické prostředí;
 • problematika úpravy pitné vody v polních podmínkách;
 • sociální zařízení na přívěsech;
 • zdravotnické odsunové prostředky;
 • zdravotnická nosítka;
 • problematika přednemocniční péče: příslušenství batohů CLS, osobníchlékárniček (taktická škrtidla, hemostatika, záchranářské obvazy,dekompresní jehly, vzduchovody, dlahy, záchranářská fólie);
 • oblast inovativních technologií – AI (umělá inteligence), zpracování velkýchobjemů dat, biosenzory, nanotechnologie.

11:30 – 12:00 hod.    coffee break
12:00 – 14:30 hod.    prezentace firem AVDZP a AOBP zástupcům AČR formou B2B a seznámení s prezentovanými produkty ve výstavní hale
14:30 – 16:00 hod.    společenský raut a diskuze
16:00 hod.                   závěr akce

Nabídka pro vystavovatele

 • účast na akci
 • stolek pro vystavovatele pro možnost přímého jednání se zástupci MO
 • výstavní prostor pro klíčové produkty
 • možnost zapojení do praktických ukázek

K dispozici je vnitřní výstavní hala i omezené venkovní prostory (část travnatá plocha, část betonová plocha v prostorách průmyslové zóny)

Příspěvek na raut/přihlášená firma: 2 000 Kč bez DPH.

 

KONTAKT

Jana Skřivánková

Tel: + 420 775 163 180

E-mail: projektovymanager@egozlin.cz

Medicína katastrof - MEKA 2023

srdečně vás zveme na 24. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof - MEKA 2023, který se koná ve Zlíně v prostorách Univerzity Tomáše Bati, Fakulty managementu
a ekonomiky. Organizátory akce jsou Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení a EGO Zlín.

Místo konání: Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, 760 01 Zlín

Přihlášky prosím realizujte přes online přihlašovací formulář:

Hlavní tematické okruhy konference:

 •     Řešení nových výzev v oblasti ochrany obyvatelstva.
 •     CBRN ochrana obyvatel.
 •     Řešení mimořádných událostí přírodního nebo průmyslového charakteru.
 •     Třetí rok s Covidem. Poučili jsme se?
 •     Rizika vyplývající z konfliktu na Ukrajině.
 •     Kde se skrývají další potenciální hrozby současnosti.

Odborný program konference

Konference je určena složkám IZS, pracovníkům oddělení krizových útvarů měst a obcí, nemocnicím ČR a SR, zástupcům univerzit, hygienických stanic, armádním složkám, humanitárním organizacím, pracovníkům v oblasti sociální práce a všem, kteří v rámci své profese přicházejí do styku s krizovým řízením a dotýká se jich téma bezpečnosti obyvatel.
Konference má tradičně velmi kvalitní odbornou úroveň a vysokou návštěvnost.

Obrázek projektu

Záštitu nad konferencí převzali:

 •     Ministerstvo zdravotnictví SR
 •     Ministerstvo obrany ČR
 •     Hejtman Zlínského kraje
 •     Primátor města Zlína
 •     Společnost pro radiobiologii a krizové plánování

Úvodní slovo za SRKP ČLS JEP

Hlavním cílem konference je uskutečnit mezioborové setkání, které umožní účastníkům rozšířit přehled o spolupráci při řešení událostí souvisejících s bezpečností obyvatelstva, mimořádných událostech a tím přispěje ke zvýšení kvalifikace v profesní činnosti.
Předpokládaná účast je 160 - 200 účastníků, včetně zahraniční účasti.

 

Vědecká rada konference:

Předseda výboru: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Členové:    prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

                     doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M.

                     Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

                     Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, Ph.D., MPH., MHA

  Časový harmonogram konference:        

Středa 17. května 2023

10:00  - 11:00         Pro zájemce bude před zahájením konference zajištěna prohlídka 21. budovy - Baťův mrakodrap. Jedná se o jedinečnou historickou budovu, která sloužila jako administrativní centrum firmy Baťa s jedinečným výhledem na Zlín. Sraz pro zájemce je v suteréná konferenčních prostor fakulty FAME na adrese konání konference v 10:00 hod. Budova je vzdálena cca. 500 m od místa konání.

11:00 – 12:00          Registrace účastníků konference
12:00 – 12:50         Oběd
12:50 – 15:00         Tematický blok
15:00 – 15:30         Coffe break
15:30 – 17:00         Tematický blok - pokračování

17:00 - 18:00          Praktické ukázky
20:00                       Společenský večer, raut

Čtvrtek 18. května 2023

08:50 – 10:45       Tematický blok
10:45 – 11:30        Coffe break
11:30 – 13:00        Tematický blok

Všeobecné pokyny pro účastníky konference

Registrace
Registrace na konferenci se vykonává prostřednictvím  online registračního formuláře. Po vyplnění a odeslání formuláře je přihláška považována za závaznou. Registrace bude ukončena 30. 4. 2023.

Registrační poplatky
Cena registračního poplatku je 2590 Kč s DPH (110 EUR). V poplatku je zahrnut vstup na konferenci, oběd, občerstvení během celé konference, účast na společenském večeru a konferenční materiály. Úhrada registračního poplatku bude uskutečněna bankovním převodem. Platební údaje Vám budou zaslány po odeslání přihlášky.

Akreditace
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem bude probíhat v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky hned vedle přednáškového sálu. Zde bude také umístěno občerestvení pro účastníky akce. Zájemci o účast ve vystavovatelské sekci prosím kontaktujte: Jana Skřivánková, projektovymanager@egozlin.cz.

Ubytování
Pro účastníky konference nabídl doporučujeme Interhotel Zlín (www.interhotel.cz), který se nachází cca. 300 m od konání konference.
Rezervaci si prosím zajistěte včas přes kontaktní osobu:
Michaela Malinková
E-mail: recepce@interhotelzlin.cz
Tel: +420 734 200 126.
Bližší informace o ubytování vám zašleme po vyplnění registračního formuláře.

ORGANIZACE KONFERENCE

Jana Skřivánková

E-mail: projektovymanager@egozlin.cz

Mob: + 420 775 163 180

Sborník abstraktů MEKA 2023

Katalog firem MEKA 2023 - doprovodná výstava

PREZENTACE

COVID a krize na UKR - dvě témata s jedním řešením

COVID-19 ve Zlínském kraji

Detekce patogenních mikroorganismů v terénních podmínkách včera, dnes a zítra

Klienti domova pro seniory v období nouzového stavu

Koncept cezhraničnej spolupráce a komunikácie v připravenosti na hrozby podla požiadaviek Medzinárodných Zdravotných Predpisov (2005)

Nositelné systémy pro měření biomedicínských dat a jejich využití v konkrétních aplikacích

Pandémia ochorenia COVID-19 a systém verejného zdravotníctva SR

Pusťme světlo do temnoty

Výzvy krízového riadenia zdravotníctva pre zdravotnícke právo

 

PARTNEŘI AKCE

 

Další doporučené akce:

 

Přihlašovací formulář

Kontaktní údaje

Velikost souboru je příliš velká. Maximální velikost je 4MB.